68 முத்து…

என்னும் ஒரு திண்மை
அழிந்தது
தன் ஒளியில்!

License

தேவதேவன் கவிதைகள் | Devadevan Poems Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.