63 சிந்தனைகளாற் களைத்து…

சிந்தனைகளாற் களைத்து
அதன் பின் தொடரும்
நெடிய தூக்கத்தாலன்றோ
காலங் காலமாய்த் தவறிப் போயின
காலைப் பொழுதின் சொர்க்கங்கள்?

‘விழித்திருப்பவனுக்கே
விடியற் பொழுதுகள்’ என்பதோடு
நின்று விடவில்லை,
தன் சட்டம் ஒழுங்கில்
கறாராக இருக்கும் அன்னை,
பிரியம் பொங்கி
கொட்டிக் கொடுக்கிறாள்
எல்லாப் பொழுதுகளையும்
அவனுக்கு
புத்துணர்வு மாறா
விடியற் பொழுதுகளாய்ச்
சமைத்து.

License

சிந்தனைகளாற் களைத்து… Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.