35 சந்திப்பு

நிலவை
தென்றலை
மேகத்தை
நாரையை
நதியை
கிளியை
புறாவை இன்று,
எழுத்துக்குமேல் எழுத்து
எல்லாம் தூதுவிட்டுப்
பார்த்தாச்சு!
இனி
நானே வரப்போகிறேன்
நேரே!
(என் கவிதைகளையெல்லாம்
போட்டுவிட்டு?)

License

தேவதேவன் கவிதைகள் | Devadevan Poems Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.