98 காடு

தன் இதயச்
சுனையருகே
தாகித்து நின்றான்,
காடெல்லாம் அலைந்தும்
காணாத மான் கூட்டம்
காண

License

தேவதேவன் கவிதைகள் | Devadevan Poems Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.