36 உள்ளும் புறமுமாய் சில படிமங்கள்

1
நான் திட்டமிடும் எல்லாச் செயல்களிலும்
நேர்த்தி எனும் முழுமை கூடாமல்
கசப்படைந்தேன்
பின்னர் முழுமையெனும் நேர்த்திக்காக
அக் கசப்பையெ முழுங்க வேண்டியவனானேன்

2
நிலாஒளியைச்
சின்னாபின்னமாக்கிக் கொண்டிருக்கும்
குரங்குக் காடுகளின் மேல்
சிதறாத முழுநிலா

1+2
நிலாஒளி போல் அகண்டது
என் இதயச் சதை
சின்னஞ்சிறு இடையூறுக்கும்
சிலந்தி வலைபோல் அது துடிக்கிறது
சின்னஞ்சிறு தூண்டலுக்கும்
நிலாவினைப்போல் அது பாடுகிறது

எப்பொழுதும் எனக்கு ஒரே வேலை
இந்த இதயத்தை பழுதுபார்க்கும் வேலை

License

தேவதேவன் கவிதைகள் | Devadevan Poems Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.