36 உள்ளும் புறமுமாய் சில படிமங்கள்

1
நான் திட்டமிடும் எல்லாச் செயல்களிலும்
நேர்த்தி எனும் முழுமை கூடாமல்
கசப்படைந்தேன்
பின்னர் முழுமையெனும் நேர்த்திக்காக
அக் கசப்பையெ முழுங்க வேண்டியவனானேன்

2
நிலாஒளியைச்
சின்னாபின்னமாக்கிக் கொண்டிருக்கும்
குரங்குக் காடுகளின் மேல்
சிதறாத முழுநிலா

1+2
நிலாஒளி போல் அகண்டது
என் இதயச் சதை
சின்னஞ்சிறு இடையூறுக்கும்
சிலந்தி வலைபோல் அது துடிக்கிறது
சின்னஞ்சிறு தூண்டலுக்கும்
நிலாவினைப்போல் அது பாடுகிறது

எப்பொழுதும் எனக்கு ஒரே வேலை
இந்த இதயத்தை பழுதுபார்க்கும் வேலை

License

உள்ளும் புறமுமாய் சில படிமங்கள் Copyright © by தேவதேவன் (Devadevan). All Rights Reserved.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.