32 அறிவிப்பு

உங்கள் வரவு நல்வரவாகுக
அன்றன்றைக்குள்ள ஆகாரத்தை
அன்றன்றைக்கே
உங்களுக்குத் தருகிறோம்
தயவுசெய்து
கடன் சொல்லாதீர்கள்
கடன்
உணவை விஷமாக்கும்
இன்றைய கணக்கை
இன்றே தீர்த்துவிடுங்கள்
நேற்றைய பாக்கிகள்
நேற்றைய ருசிகள்
ஆரோக்யத்தைக் கெடுத்துவிடும்
நாளைய திட்டங்களும் கூட
நாம் ஒவ்வொரு தடவையும்
உணர்வின் சூட்டுடன்
புதிதாகவே சந்திப்போம்

Comments are closed.